Leveren België & Nederland
Levering 24u/3dagen
Gratis levering witgoed en airco's
Contacteer ons via Chat

Garantie en Aftersales Service

Alle verkochte producten vallen onder de garantie van conformiteit (Europese richtlijn 1999/44/EEG) van twee jaar, vanaf het moment dat het product afgeleverd is, ongeacht de wettelijk geldende garanties.
De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor de klant. U kunt ons een product terugsturen met de Post (of een andere vervoerder).
electrodiscount.be draagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant.
Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd, met het defecte product, een kopie van de rekening, het garantiebewijs (dat u vindt in de doos) en de retourbon mee teruggestuurd worden.
Opgelet: De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, stroomstoring, etc), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, commercieel of gemeenschappelijk gebruik, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of consumables.


De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Als de reparatie niet binnen de garantie valt, dan wordt er door de constructeur een offerte opgesteld.
De garantie van de door electrodiscount.be verkochte producten is niet van toepassing voor:

– de vervanging van consumables (batterijen, lampen, zekeringen, antennes, koptelefoons, microfoons, door opnemen of afspelen versleten koppen),
– abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. We raden je hierom aan de met de producten meegeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen,
– defecten gelieerd aan accessoires (voedingskabel, ),
– gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit een interventie door een niet door electrodiscount.be erkende reparateur,
– gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit niet-conform gebruik of niet voorzien gebruik (professioneel, collectief gebruik…),
– gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit externe oorzaken.

Als de offerte geweigerd wordt, dan moeten er administratiekosten aan de constructeur voldaan worden. Als de klant akkoord gaat met de offerte, dan moet het bedrag van deze offerte aan electrodiscount.be overgemaakt worden.