All Categories

16 jaar ervaring

Gratis levering vanaf 20,-

Gratis levering in België & Nederland

Zelf afhalen = 20,- Korting

Algemene Voorwaarden

 1.  Inleiding
 2.  Een bestelling doorgeven
 3.  Productinformatie
 4.  Prijzen
 5.  Beschikbaarheid
 6.  Wijze van levering
 7.  Belastingteruggave
 8.  Beveiligde betaling
 9.  Recht op teruggave. Niet goed, geld terug
 10.  Retour
 11.  Garantie en After Sales Service
 12.  Geschil en verantwoordelijkheid
 13.  Commentaar
 14.  Bescherming persoonsgegevens

1. Inleiding

De hieronder gepreciseerde Algemene verkoopvoorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden) regelen de contractuele betrekkingen tussen alle Gebruikers van de site TopSellers.be (hierna Gebruiker of U), en de commerciële instelling TopSellers.be, gezeteld te 3630 / Maasmechelen – Mie Merkenstraat 23,
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. TopSellers.be kan er toe bewogen worden specifieke bepalen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van TopSellers.be (hierna de Site). Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert.
Door verbinding te maken met de Site, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren.

2. Een bestelling doorgeven

Via het Internet op onze site: TopSellers.be 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De klant heeft het recht zijn bestelling te annuleren zonder kosten zolang het bestelde product nog niet is binnen gekomen bij ons in de winkel,Annulaties dienen te gebeuren via mail,fax of telefoon

Enkel bestellingen via onze site zijn geldig (niet via mail of telefoon) Wij bevestigen u de ontvangst per email.
TopSellers.be heeft het recht om betellingen te weigeren of deze aan extra voorwaarden te onderwerpen.

3. Productinformatie

Alle producten worden geleverd met een handleiding in de taal van de klant.

4. Prijzen

TopSellers.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van een prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Bij een bevestigde bestelbon kan de prijs niet meer wijzigen.

5. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen dertig dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Als binnen uw bestelling een aantal producten niet beschikbaar is, verplichten wij ons ertoe u de reeds beschikbare producten direct toe te sturen, en de resterende artikelen op te sturen wanneer deze weer op voorraad zijn. De verzendkosten hiervoor zijn voor onze rekening.

Indien een product niet meer leverbaar zou zijn bij ons heeft de klant geen recht op een schadevergoeding in welke vorm dan ook. Eventueel betaalde sommen worden onmiddellijk teruggestort.
Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.

6. Wijze van levering

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft.
De verzendtarieven en voorwaarden kan je hier terugvinden:
www.TopSellers.be

De op de site vermelde levertermijn is slechts ter indicatie.
Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.
Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert op beschadigingen en of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, op de bestelbon aangeeft wat er niet klopt, waarna de bon ondertekend moet worden. Bij een beschadiging ligt de fout bij de transportfirma en onze firma neemt dan de eventuele kosten op zich.
U moet eveneens een bevestiging sturen aan TopSellers.be of per email, en dit binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de producten. Elk bezwaar dat na deze termijn verstuurd wordt kan niet in behandeling genomen worden en ontslaat TopSellers.be van elke verantwoordelijkheid naar de Gebruiker.
Als producten teruggestuurd moeten worden, dan moet dit gebeuren binnen twee werkdagen na ontvangst hiervan, naar het volgende adres:

TopSellers
3630 / Maasmechelen – Mie Merkenstraat 23

Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, en met accessoires en gebruiksaanwijzing. De kosten voor het terugsturen zijn voor de Gebruiker.
Het is mogelijk dat een bestelling 24 uur te laat geleverd wordt. Alle bestellingen die betaald worden per creditcard, worden door discountonline.be gecontroleerd.
Om uw bestelling te valideren kan van u aanvullende informatie gevraagd worden.

Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden:

– een emailadres.
– een vast telefoonnummer (thuis of op het werk) of gsm waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken.

Daarnaast vragen wij u ons voor elke bestelling hoger dan het door TopSellers.be vastgestelde plafond een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) en een bewijs van domicilie (telefoon-, elektriciteitsrekening) op te sturen, per fax, email of post.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze klanten tegen eventuele creditcardfraude te beschermen.

7. Belastingteruggave

Diplomaten en buitenlandse firmas komen in aanmerking voor aankopen zonder belasting

8. Beveiligde betaling

overboeking naar Fintro bankrekening.

9. Recht op teruggave. Niet goed, geld terug

Conform artikel L 121-20 van de gebruikerscode heeft u het recht om binnen 14 werkdagen het product aan ons te retourneren, mocht het niet bevallen. Deze 14 werkdagen gaan in op het moment dat je de bestelling hebt ontvangen.

U moet uw product terugsturen op uw kosten en met een kopie van de originele rekening, de retourbon en in de originele verpakking.
Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en eventueel een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de risicos voor de Gebruiker.
Opsturen aan:
TopSellers
3630 / Maasmechelen – Mie Merkenstraat 23
België

Alle producten dienen in de originele verpakking teruggestuurd te worden, met alle losse artikelen erbij (accessoires, software, etc.). Beschadigde,Gebruikte of niet volledige producten kunnen niet worden geruild of terugbetaald. Alle gemaakte foto/s op de geheugenkaart kunnen niet worden ontwikkeld of teruggestuurd.
Software kan alleen worden teruggestuurd in de originele, verzegelde verpakking.
Als u gebruik maakt van uw recht op teruggave doet TopSellers er alles aan de Gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Dit is echter afhankelijk van technische controle die uitgevoerd wordt bij de producten, wat maximaal 10 dagen kan duren. De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, stroomstoring, etc), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, commercieel of gemeenschappelijk gebruik, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of consummables.

In geval van een geldige reden voor terugname kan een waardevermindering (tot 70%) worden belast indien de goederen uitgepakt,gebruikt en/of beschadigd zijn. Dit geldt ook indien de verpakking,verpakkingstape gescheurd en/of onherstelbaar beschadigd is. De Gebruiker ontvangt een tegoedbon.

10. Retour

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder.
Het terugsturen van een bestelling is geheel voor kosten en risico van de Gebruiker.
Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar de After Sales Service van TopSellers.be.

11. Garantie en After Sales Service

Alle verkochte producten vallen onder de garantie van conformiteit (Europese richtlijn 1999/44/EEG) van twee jaar, vanaf het moment dat het product afgeleverd is, ongeacht de wettelijk geldende garanties.
De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor de klant. U kunt ons een product terugsturen met de Post (of een andere vervoerder).
TopSellers.be draagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant.
Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd, met het defecte product, een kopie van de rekening, het garantiebewijs (dat u vindt in de doos) en de retourbon mee teruggestuurd worden.
Opgelet: De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, bliksem, stroomstoring, etc), een gebruik of installatie die niet conform is aan de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, commercieel of gemeenschappelijk gebruik, het gebruik van niet passende randapparatuur, accessoires of consumables.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Als de reparatie niet binnen de garantie valt, dan wordt er door de constructeur een offerte opgesteld.
De garantie van de door TopSellers.be verkochte producten is niet van toepassing voor:

– de vervanging van consumables (batterijen, lampen, zekeringen, antennes, koptelefoons, microfoons, door opnemen of afspelen versleten koppen),
– abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. We raden je hierom aan de met de producten meegeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen,
– defecten gelieerd aan accessoires (voedingskabel, ),
– gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit een interventie door een niet door TopSellers.be erkende reparateur,
– gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit niet-conform gebruik of niet voorzien gebruik (professioneel, collectief gebruik…),
– gebreken en gevolgen hiervan voortkomend uit externe oorzaken.

Als de offerte geweigerd wordt, dan moeten er administratiekosten aan de constructeur voldaan worden. Als de klant akkoord gaat met de offerte, dan moet het bedrag van deze offerte aan TopSellers.be overgemaakt worden.

12. Geschil en verantwoordelijkheid

Bij een geschil kan je ons steeds bereiken via Email info@TopSellers.be Voor een
De huidige voorwaarden vallen onder Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen voortkomen uit een interpretatie van de huidige Algemene Voorwaarden, In het geval als de consument naar de rechter stapt kan hij de ondernemer dagen voor de rechtbank van Tienen
TopSellers.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren van het koopcontract als gevolg van overmacht, storing of staking, met name bij de postdienst, vervoerder of communicatiemiddelen, bij overstroming, brand of oorlog. TopSellers.be  kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden wanneer een product niet binnen de maand kan worden geleverd of wanneer deze helemaal niet meer kan geleverd worden wanneer een product niet meer of niet voldoende door de fabrikant worden gefabriceerd ten gevolge van eindereeks of opvolging van het bestelde product . TopSellers.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor indirecte schade, verlies van exploitatie, winstverlies, schade of kosten die zouden kunnen voortkomen uit een aankoop van een produqct op onze Site.
We herinneren u eraan dat het verstandig is een back-up te bewaren van gegevens die u op een gekocht product bewaart. TopSellers.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verlies van gegevens, documenten of meer in het algemeen voor schade die voortkomt uit een bewaarfout van de Gebruiker van gegevens op een gekocht product.
TopSellers.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van onjuist gebruik van de op de Site verkochte producten.
TopSellers.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden of verplicht worden tot schadevergoeding of terugbetaling als een product niet gebruikt kan worden vanwege incompatibiliteit.
Op de Site kunnen links gevonden worden naar andere webpaginas. TopSellers.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval dat de inhoud van deze sites niet overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
De verantwoordelijkheid van TopSellers.be kan op geen enkel moment groter zijn dan het bedrag van de bestelling.

13. Commentaar, kritiek, communicatie

Alle meningen die geplaatst worden door gebruikers van TopSellers.be worden door de marketing afdeling gecontroleerd en eventueel gewijzigd. TopSellers.be houdt zich het recht voor meningen die de wet overtreden (reclame, laster, belediging, commentaar buiten context) te weigeren of te wijzigen.

14. Bescherming persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als er informatie ontbreekt, wordt uw bestelling geannuleerd. Met uw inschrijving op TopSellers.be bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
TopSellers.be heeft het recht de u aangaande informatie op te slaan, te bewerken en te gebruiken. Deze gegevens worden via de computer bewerkt. U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978). U kunt op elk moment bij TopSellers.be een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen.
U ontvangt promotionele emails met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties, koopjes U kunt op elk moment ervoor kiezen geen email van ons te ontvangen door hier te klikken, of op de hiervoor bedoelde link, die onder in elke van de door ons, of onze partners verstuurde email vermeld wordt. TopSellers.be heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Alleen TopSellers.be en haar gecontracteerde partners hebben het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en punctuele promotionele acties. Deze partners worden speciaal door discountonline.be uitgekozen en worden erkend om de kwaliteit van hun producten en diensten.

Shopping cart
Sign in